รีวิวบริษัท

รีวิวบริษัท เกี่ยวข้องอย่างไรกับชื่อเสียงบริษัท

งานของบริษัทเรียกว่าระดับความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัทจะที่ขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานและการดูแลพนักงานในองค์กรตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทที่ส่งผลต่อหน้าที่การงาน ในบทความจะมารีวิวบริษัท ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างที่ส่งผลกับความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ รีวิวบริษัท และชื่อเสียงบริษัท การทำงานในบริษัทนั้นทำงานในแผนกต่าง ๆ แต่ละบริษัทมีแผนกที่แตกต่างกัน การแบ่งส่วนงานนี้มีความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่การงานของพนักงาน พนักงานแต่ละคนต่างมีความสามารถและมีประสิทธิภาพการทำงานต่างกันซึ่งมีผลกับการรีวิวบริษัท รวมถึงชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งสามารถกล่าวถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกับบริษัทโดยตรงได้ดังต่อไปนี้ มีสังคมการทำงานที่เรียกว่าเคร่งเครียดและมีการแข่งขันสูง มีทั้งมิตรและศัตรู ถึงแม้ภายนอกจะดูเป็นมิตร แต่ก็มีคนบางประเภทที่ต้องการแย่งตำแหน่งเพื่อนร่วมงานเพื่อให้ได้ตำแหน่งแทนเพื่อนหรือได้เลื่อนตำแหน่งที่ดีขึ้น แน่นอนว่าสังคมการทำงานแบบนี้มีอยู่ทุกที่ ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรใดมีมากเท่าไหร่ หากบริษัทมีความมั่นคงและดูแลพนักงานเป็นอย่างดี สังคมการทำงานจะน่าอยู่ขึ้น พนักงานส่วนใหญ่มีความเป็นมิตร ลดปัญหาเหล่านี้ ช่วยให้บริษัทน่าอยู่ขึ้น แต่ละบริษัทมีสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกคน ซึ่งจะให้ผลประโยชน์แตกต่างกันไปตามสถานที่ หากพนักงานได้รับสวัสดิการที่ดีก็ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างกำลังใจในการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้ภาพลักษณ์บริษัทดีและมีเสถียรภาพเนื่องจากพนักงานทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันเวลา มิเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อบริษัทรวมถึงความน่าเชื่อถือและความมั่นคงของบริษัทด้วย ดังนั้นพนักงานในบริษัทจึงต้องทำงานล่วงเวลาหากงานที่ทำในเวลาปกติไม่เสร็จ แต่การทำงานล่วงเวลาก็มีทั้งที่ได้รับโบนัส และไม่ได้รับ พนักงานมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งและแผนกที่ตนประจำอยู่ หากบุคคลใดไร้ความสามารถและทำให้งานในบริษัทเสียหาย จะถูกไล่ออกหรือโอนไปยังแผนกอื่นที่เหมาะสมกับพนักงานคนนั้นตามความเห็นชอบของผู้บริหารหรือคนที่มีอำนาจการตัดสินใจในการจัดการพนักงาน การเลิกจ้างหรือย้ายตำแหน่ง พนักงานจะมีบทลงโทษต่างกันตามความประพฤติที่กระทำต่อบริษัท แต่ก็จะมีระดับของโทษเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสแก้ตัวเพราะไม่ได้โดยไล่ออกเลยตั้งแต่ทำผิดครั้งแรก แม้ว่าจะมี รีวิวบริษัท ที่ถูกกล่าวถึงในทางไม่ดีบ้างแล้ว แต่หากมีโอกาสให้พนักงานแก้ตัวอีกครั้ง ชื่อเสียงของบริษัทก็สามารถนำกลับคืนมาได้ด้วยผลงานที่ดีเยี่ยมของเหล่าพนักงาน อีกทั้งการดูแลของบริษัทต่อพนักงานก็มีผลด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่า รีวิวบริษัท มีผลกับชื่อเสียงของบริษัทจากการทำงานของพนักงานและการดูแลของบริษัทซึ่งจะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งผลกับบริษัทโดยตรงตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญและเป็นตัวกำหนดได้เลยว่าบริษัทแห่งนั้นจะเป็นอย่างไร

โรงงานให้เช่าอยุธยา

เหตุผลที่โกดังให้เช่า “มีความนิยมมากกว่า”

ปัจจุบันนั้นโกดังให้เช่านั้นเป็นที่เติบโตขึ้นอย่างมากจากเดิม และมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน  ซึ่งหลายคนนั้นอาจจะสงสัยนะครับว่า ทำไมโกดังให้เช่านั้นถึงมีความต้องการมากขึ้น ในบทความนี้เราได้รวบรวมถึงถึงเหตุผลที่โกดังสินค้านั้นทำไมถึงเป็นที่นิยม และ ความต้องการมากขึ้นของตลาด   อุตสาหกรรมนั้นเติบโตขึ้น   ปัจจุบันนั้นในประเทศนั้น มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก เพราะว่าในประเทศไทยนั้นอุตสาหกรรมนั้นเติบโตขึ้นอย่างมาก จากในอดีต ซึ่งนั้นทำให้โกดังให้เช่าตามจังหวัดอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ นั้นเป็นที่ต้องการมากขึ้นนั้นคือ โรงงานให้เช่าอยุธยา โรงงานให้เช่าชลบุรี และ ในจังหวัดอื่น ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยเช่นกันนั้นจึงทำให้อุตสาหกรรมนั้นมีการเติบโตขึ้นไปพร้อม ๆ กับโกดังให้เช่าของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน   ที่ดินเริ่มมีราคาแพงมากขึ้น   ปัจจุบันนั้นที่ดินของอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นเริ่มจะมีราคาที่สูงขึ้นอย่างมาก ยิ่งถ้าหากว่าในอุตสาหกรรม และ พื้นที่อุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นก็มีราคาที่สูงขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน และ มีความต้องการของพื้นที่นั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อทำให้อุตสาหกรรมนั้นมีความเติบโตขึ้น จึงมีการเริ่มมองหาพื้นที่เพื่อเพิ่มโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นนั้นจึงทำให้ที่ดินนั้นมีราคาที่แพงมากขึ้น แต่กลับกันเพราะว่าเหตุผลดังกล่าวนั้นจึงทำให้การเลือกเช่าโกดังสินค้านั้นมีความต้องการมากกว่าด้วยเช่นกัน   วัสดุก่อสร้างราคาสูงมากขึ้น   ปัจจุบันนั้นอุตสาหกรรมและราคาสินค้าของวัสดุในการก่อสร้างนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  แต่กลับกันในเรื่องของราคานั้นกลับมีราคาที่สูงมากขึ้นด้วยเช่นกัน และการจะก่อสร้างโกดังสินค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้น และ ใช้เงินทุนก้อนใหญ่ด้วยเช่นกันดังนั้นด้วยราคาที่สูงมากกว่าทั้งเรื่องของวัสดุ และ ในเรื่องของการลงทุนที่มากกว่านั้นจึงทำให้การสร้างโกดังนั้นไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควร แต่ว่าเลือกใช้การเช่าโกดังสินค้าต่าง ๆ แทนนั้นเอง   ธุรกิจซื้อมาขายไปมากกว่า   ปัจจุบันนั้นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปนั้นกำลังเป็นที่นิยมมากกว่านั้นจึงทำให้ธุรกิจแบบถาวรนั้นไม่ค่อยที่จะเป็นที่นิยมเท่าที่ควร และ […]

กระเช้าของขวัญ

สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือก กระเช้าของขวัญ ในวาระต่างๆ

ในวาระโอกาสต่างๆ หรือช่วงเทศกาล สิ่งที่ทุกคนมักทำและเป็นเหมือนกันธรรมเนียม เป็นประเพณี นั่นก็คือการมอบ กระเช้าของขวัญ ให้กันและกัน โดยการให้ของขวัญจะเป็นสิ่งที่แทนใจและบอกความหมายระหว่างผู้ให้ กับผู้รับได้เป็นอย่างไร ซึ่งความหมายของการให้จะเป็นอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของของขวัญที่เลือกนำมามอบให้กัน  และของขวัญที่เอาไว้สำหรับมอบให้ใครสักคนในวาระต่างๆ ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องเอามาทำหรือจัดด้วยตัวเองแล้ว เพราะที่ร้านของขวัญหรือห้างสรรถสินค้า ล้วนมีของขวัญที่เป็นกระเช้าเหล่านี้เอาไว้ให้เลือกอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ และอยากให้ทุกท่านนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกพิจารณา มีดังต่อไปนี้  แนะนำการเลือกของขวัญที่ดีที่สุด  1.สิ่งของที่ใส่ในกระเช้า  สิ่งของที่อยู่ข้างในกระเช้า คือของที่สำคัญที่สุดว่าเราต้องการอยากจะมอบอะไรให้ใคร ปรารถนาอย่างไรกับผู้รับ โดยสิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกสิ่งของข้างใน ก็คือความเหมาะสมเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น หากเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพไม่ค่อยดี ของที่อยู่ด้านในก็ควรเป็นของกินหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่บำรุงสุขภาพ จะไปให้ทานอาหารเหมือนกับคนหนุ่มสาว แบบนี้ก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่นัก   โดยการเลือกของใส่กระเช้านั้น หากคุณต้องการอยากให้ผู้รับประทับใจ ก็ไม่ควรสอบถามเจ้าตัวว่าเขาชอบอะไร อยากได้อะไรพิเศษหรือไม่ แต่ให้ดูจากความชอบของเข้าเป็นหลัก สังเกตจากนิสัยที่ผ่านๆ มา หากคุณเลือกของที่รู้ใจเขาได้ดี บอกเลยว่าผู้รับก็จะประทับใจคุณมากกว่าเดิม  2.ขนาดของกระเช้า  การเลือกขนาดของ กระเช้าของขวัญ ก็จะเป็นบ่งบอกความหมายได้ดีเหมือนกัน ยิ่งกระเช้าใหญ่ไหร่ ก็จะบ่งบอกว่าเรามีระดับความรู้สึกอยากจะให้กับผู้รับมากเท่าไหร่ แต่นั้นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด การให้ด้วยจิตใจสำคัญแต่ อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเลือกขนาดของกระเช้าที่ใหญ่ ราคาของกระเช้าก็ย่อมจะแพงตามไปด้วย ยิ่งถ้าเป็นสินค้าพรีเมียม ราคาก็จะกระโดดขึ้นไปเท่าตัวเลยทีเดียว  สำหรับการเลือกขนาดของกระเช้าที่ดี ไม่จำเป็นว่าจะต้องเลือกแบบใหญ่สุด ดีที่สุดก็ได้ ให้เอาตามกำลังที่คุณไหวก็พอ เพราะคนรับ ต่อให้ของที่ให้เป็นของชิ้นเล็กๆ ผู้รับก็ย่อมรู้สึกดีตามไปด้วยอยู่แล้ว บางคนอาจจะไม่ได้สนใจของในกระเช้าเท่าไหร่ […]

ภาษีที่เราควรรู้ ก่อนที่จะเริ่มเปิด “ธุรกิจ” เป็นของตัวเอง

ในเรื่องของการทำธุรกิจนั้นภาษีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่นั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าภาษีนั้นมีหลากหลายรูปแบบอย่างมาก  และ บางคนนั้นอาจจะศึกษาในเรื่องของภาษีมาบางส่วนด้วยเท่านั้น ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ “ภาษีที่เราควรรู้กันนะครับ”  ว่ามีเรื่องของภาษีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้นั้นเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบของบุคลแบบธรรมดา หรือ หากให้พูดง่าย ๆ ก็คือภาษที่มีเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียวจะต้องเสียภาษีเงินได้ โดยมีอัตราภาษีก้าวหน้า อยู่ที่ 5-35 % ซึ่งภาษีนั้นจะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง นั้นจะขึ้นอยู่กับฐานภาษีนะครับ ภาษีนิติบุคล ภาษีนิติบุคล นั้นสำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่จดทะเบียนนิติบุคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัท จำกัด มหาชน โดยอัตราการเสียภาษีนั้นจะอยู่ที่ 5-20 % โดยการเสียภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับ ขนาดและรายได้ของธุรกิจ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษที่จ่ายล่วงหน้าไว้ส่วนหนึ่ง จากเงินจ่ายให้ผู้รับ หรือผู้ที่มีเงินได้เป้นบุคลธรรมด  และ นิติบุคล เพื่อนำไปยืนให้กรมสรรพากร ส่วนผู้รับเงินจะได้รับหนังสือรับรองหัก ณ.ท่าย จากผู้จ่ายเงิน เพื่อนำไปยื่นกับกรมสรรพากร ทราบถึงการชำภาษีในรูปแบบของ ภาษี หัก ณ.ที่จ่ายแล้ว ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย คือภาษที่ผู้จ่ายเงินจะหักเงินไว้ส่วนหนึ่ง จากเงินที่จ่ายให้กับผู้รับ หรือ […]

Chiller

4 เหตุผลที่โรงงานจะต้องงมีการใช้ “Chiller”

“Chiller” นั้นเป็นหนึ่งในระบบความเย็นของโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญอย่งามากนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าผลลัพธ์ของการทำงานนั้นจะคล้าย ๆกับแอร์ที่ให้ความเย็นเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการทำงานนั้นแตกต่างกันอย่างมากเลยนะครับดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง….เหตุผลที่โรงงานจะต้องงมีการใช้ “Chiller”  มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมถึงต้องมีการใช้ Chiller ในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีพื้นที่ขนาดใหญ่ ดังนั้นในการเดินระบบความเย็น หรือ ระบบหล่อเย็นนั้นถ้าหากว่าไม่ใช่ระบบ Chiller นั้นระบบอื่น ๆ คงทำไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะว่า Chillerนั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นั้นเอง ดังนั้นในพื้นที่ขนาดใหญ่การเลือกใช้ Chiller นั้นดูท่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายจ่ายมากกว่านะครับ ต้องการเก็บรักษาสภาพสินค้า บางครั้งสินค้าบางชนิดนั้นจะต้องเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิที่มีความเย็นมาก ซึ่ง Chiller นั้นจะมีระบบหล่อเย็นไว้ใช้งานด้วยเช่นกันทำให้การเก็บรักษาสภาพสินค้านั้นทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดนั้นจะเลือกใช้ Chiller นั้นเพื่อเป็นระบบหล่อเย็นในการเก็บรักษาสภาของสินค้าด้วยนั้นเอง เพื่อกระจายความเย็นไปในพื้นที่ต่าง ๆ บางครั้ง Chiller นั้นจะมีการเดินระบบเพื่อกระจายให้ความเนย็นต่าง ๆ นั้นกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยเช่นกันเพื่อทำให้พื้นที่ในการทำงานนั้นมีความเย็นในระดับที่ต้องกา Chiller ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน เพื่อใช้ในการผลิต สินค้าบางชนิดของอุตสาหกรรมนั้นจะต้องใช้การผลิตอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจัด หรือ จะต้องรักษาอุณหภูมิเอาไว้เพื่อทำให้อุณหภูมินั้นคงที่ และทำให้การผลิตนั้นออกมามีคุณภาพเพราะว่าสินค้าบางชนิดนั้นจะต้องควบคุมพื้นที่อุณหภูมิโดยรอบด้วยเช่นกัน จึงจะต้องมีการ Chillerในการผลิตสินค้านั้น ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสำคัญของ “Chiller” นั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากนะครับ ดังนั้นระบบหล่อเย็นของในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งเกือบจะทุดกโรงงานนั้นจะต้องมีการติดตั้ง […]

ธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจ

                การมีธุรกิจเป็นของตัวเอง คงจะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆ คน  การได้เป็นนายตัวเองนั่นคือที่สุดของชีวิต เพราะความเบื่อจากการเป็นลูกน้อง และอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เราไม่มีอิสระและเสรีในการทำงาน ทำให้ในบางครั้งรู้สึกหดหู่และไม่อยากจะทำงานต่อ แถมงานนั้นเยอะเท่าภูเขา และเงินที่ได้นั้นน้อยนิดไม่ขยับเอาเสียเลย ทำให้หลายๆ คน หางานเสริม หรือสร้างธุรกิจเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง อีกทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ยังส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยก็ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องการลงทุนที่ต้องหยุดชะงัก เกิดปัญหาการตกงาน ว่างงาน ประชาชนขาดรายได้ เศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 แต่ก็คงจะไมได้กลับมาแบบ 100% ในทันที หลายๆ คนเริ่มมองหาธุรกิจส่วนตัวที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ธุรกิจแฟรนด์ไชส์ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ ข้อดีของการซื้อแฟรนไชส์เราจะได้ระบบการจัดการ ระบบการบริหาร สต็อกสินค้า และแฟรนไชส์หลายแบรนด์นั้นมีชื่อเสียงขายตัวเองได้ การซื้อแฟรนไชส์มาก็ทำให้เรามีฐานลูกค้าแบบไม่ต้องไปเริ่มจากศูนย์ ซึ่งปัจจุบันมีแฟรนไชส์น่าสนใจให้เลือกมากมาย เดี๋ยวมาดูกันว่า ในปี 2563 นี้ มีธุรกิจแฟรนด์ไชส์ไหนบ้างที่น่าสนใจ แฟรนไชส์ เฟรนช์ฟรายส์ มันฝรั่งทอดกรอบ ไม่เคยตกยุค โดยเฉพาะเจ้าแท่งสี่เหลี่ยมเหลืองกรอบอย่างเฟรนช์ฟรายส์ ยิ่งตอนนี้มีหลากหลายรสชาติใหม่ให้เลือก ทั้งรสชีส วาซาบิ ไข่เค็ม ก็ยิ่งอร่อยฟิน ถูกใจลูกค้ามากขึ้น ใครอยากเปิดร้านเฟรนช์ฟรายส์ แฟรนไชส์หม่าล่า […]

ธุรกิจนำเที่ยว

ธุรกิจนำเที่ยว

ธุรกิจนำเที่ยว เป็นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัด หรือการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร หรือมัคคุเทศก์ ให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมุ่งหมายถึง “การนำเที่ยว” เป็นสำคัญ โดยจะเป็นการนำเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารุแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. Travel Agent บุคคลหรือบริษัทที่มีความสามารถจัดการนำเที่ยว การขนส่ง ที่พัก อาหาร การรับ-ส่งทั้งขาไปและขากลับ การนำสถานที่และงานอื่น ๆ ของการเดินทางซึ่งเป็นการบริการให้แก่สาธารณชน มีความชำนาญเบ็ดเสร็จทุกอย่าง 2. Tour Operator บริษัทมีความชำนาญในการจัดและดำเนินการเกี่ยวกับการ ตลาด  ทางด้านการจัดการเดินทางไปพักผ่อน แบบ Inclusive Tour โดยเก็บเงินล่วงหน้าแล้วมอบให้ Travel Agent เป็นผู้ขาย แต่บางครั้งก็ลงมือขายแก่นักท่องเที่ยว 3. Wholesaler บริษัทมีความชำนาญงานในงานเดินทาง คิดและเสนอโปรแกรมที่ จัดไว้แบบเหมาหรือจัดขึ้นตามแต่จะรับคำสั่งมาจากลูกค้าแล้วมอบให้ Travel Agent รับไปขายต่อ Wholesaler ต่างกับ Tour Operator […]

ธุรกิจครอบครัว

ว่าด้วยเรื่องธุรกิจครอบครัว

          ใครๆ ก็อยากจะเป็นนายตัวเองด้วยกันทั้งนั้น เพราะความสบายทั้งกาย และสำคัญที่สุดคือสบายใจในการทำงาน ยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบด้วยแล้ว รับรองว่าการทำงานราบรื่นไปได้ด้วยดีแน่นอน หลายๆ คน อาจจะมีธุรกิจที่ทำร่วมกันในครอบครัวอยู่แล้ว โดยไม่ต้องคิดมากว่า เรียนจบแล้วจะทำงานอะไร เพราะมีงานรองรับ ซึ่งเป็นของครอบครัวที่ทำอยู่ และสามารถเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจครอบครัวเลยก็ว่าได้           ธุรกิจครอบครัว เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีหุ้นส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัวมากกว่าครึ่งของธุรกิจเป็นเจ้าของ หรือเป็นธุรกิจที่มีการสืบทอดการบริหารมาเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานสืบทอดการมาบริหารต่อเป็นคนในครอบครัว ซึ่งการทำธุรกิจครอบครัวนั้น มีประโยชน์มากมาย เช่น การทำงานนั้นจะมีความยืดหยุ่นมีความเข้าอกเข้าใจกันอย่างเป็นพิเศษ มีความมั่นคง เพราะการทำธุรกิจครอบครัวทำให้ทุกคนต้องคิดที่จะทำให้ธุรกิจนี้อยู่รอดไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อสืบทอดต่อไป อีกทั้งต้นทุนในการลงทุนธุรกิจภายในครอบครัวนั้นต้นทุนต่ำ เพราะครอบครัวย่อมสละผลประโยชน์ทางการเงินบางส่วนได้เพื่อให้ธุรกิจนั้นได้เดินหน้าได้ต่อไป                     อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีความเข้าใจกัน สามารถทำงานได้แบบสบายใจก็ยังคงมีเรื่องของปัญหาที่จะต้องแก้ไข การแบ่งหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างสมาชิกในครอบครัวและคนนอก หากในธุรกิจครอบครัวนั้นมีคนนอกเข้ามาหุ้นด้วยจะต้องตัดสินใจจัดสรรหุ้นให้อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลทางธุรกิจมากกว่าเหตุผลส่วนตัว ด้วยการทำงานในครอบครัวอาจจะมีการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล  บางครั้งเจอความขัดแย้งทางอารมณ์ ความรู้สึก ที่มาพร้อมกันในทางด้านธุรกิจ การที่ทำหน้าที่บริหารที่ดี เราจะต้องแสดงความรู้สึกทั้งในฐานะของครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้านายเขาด้วย และจะต้องหลีกเลี่ยงการมีความขัดแย้งกับคนที่ได้รับการพิจารณาแล้วว่าจะมีส่วนทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ วิธีการแก้ไขปัญหาคือ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง พยายามป้องกันการความเข้าใจผิดทั้งหลายที่อาจจะเกิดขึ้น ตามมาด้วย การจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหารธุรกิจ เพื่อลดปัญหาขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยการใช้เสียงข้างมากในการตัดสินแต่ละอย่างเป็นหลัก แต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแงอาจจะต้องใช้คนนอกที่เรียกว่ามือที่สามหรือคนกลางในการตัดสินใจ           ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจครอบครัว           ข้อดีของการทำธุรกิจครอบครัวหลักๆ เลยก็คงจะเป็น สามารถทำงานได้อย่างเต็มร้อย […]