ภาษีที่เราควรรู้ ก่อนที่จะเริ่มเปิด “ธุรกิจ” เป็นของตัวเอง

ในเรื่องของการทำธุรกิจนั้นภาษีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่นั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าภาษีนั้นมีหลากหลายรูปแบบอย่างมาก  และ บางคนนั้นอาจจะศึกษาในเรื่องของภาษีมาบางส่วนด้วยเท่านั้น ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ “ภาษีที่เราควรรู้กันนะครับ”  ว่ามีเรื่องของภาษีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นั้นเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบของบุคลแบบธรรมดา หรือ หากให้พูดง่าย ๆ ก็คือภาษที่มีเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียวจะต้องเสียภาษีเงินได้ โดยมีอัตราภาษีก้าวหน้า อยู่ที่ 5-35 % ซึ่งภาษีนั้นจะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง นั้นจะขึ้นอยู่กับฐานภาษีนะครับ

ภาษีนิติบุคล

ภาษีนิติบุคล นั้นสำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่จดทะเบียนนิติบุคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัท จำกัด มหาชน โดยอัตราการเสียภาษีนั้นจะอยู่ที่ 5-20 % โดยการเสียภาษีนั้นจะขึ้นอยู่กับ ขนาดและรายได้ของธุรกิจ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คือภาษที่จ่ายล่วงหน้าไว้ส่วนหนึ่ง จากเงินจ่ายให้ผู้รับ หรือผู้ที่มีเงินได้เป้นบุคลธรรมด  และ นิติบุคล เพื่อนำไปยืนให้กรมสรรพากร ส่วนผู้รับเงินจะได้รับหนังสือรับรองหัก ณ.ท่าย จากผู้จ่ายเงิน เพื่อนำไปยื่นกับกรมสรรพากร ทราบถึงการชำภาษีในรูปแบบของ ภาษี หัก ณ.ที่จ่ายแล้ว

ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

คือภาษที่ผู้จ่ายเงินจะหักเงินไว้ส่วนหนึ่ง จากเงินที่จ่ายให้กับผู้รับ หรือ ผู้มีเงินที่มีเงิน ดั้ง บุคลธรรมดา และ นิติบุคล แล้วนำไปยื่นกับกรมสรรพากร

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามีภาษีมากมายที่เราจะต้องรู้นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นั้นนำว่าให้เลือกใช้บริการบริการรับทำบัญชีจะดีกว่านะครับ เพราะว่าการที่เรานั้นมีความรู้ในเรื่องนี้ นั้นจะทำให้เรานั้นสามารถบริหารธุรกิจได้ดีนะครับ แต่กลับกันถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ แนะนำว่าให้เลือกใช้บริการบริการรับทำบัญชีจะดีกว่านะครับ